ZRÓBMY HAŁAS - ZGŁOŚ SWÓJ NETWORK DO KONKURSU!

Doceniamy Wasz wkład w rozwój różnorodnych organizacji, chcemy promować Wasze działania i zaprezentować ich wpływ szerokiej grupie odbiorców: menadżerom, liderom, osobom zarządzającym. Pragniemy wspólnie z Wami zachęcić innych do aktywności w sieciach na przykładzie Waszych sukcesów oraz udowodnić wpływ ERGs i wzmocnić uzasadnienie biznesowe dla networków.

Konkurs D&I Grassroot Excellence Awards na najlepsze projekty aktywistów/ek
i networków pomaga również upowszechniać prawa osób narażonych na wykluczenie oraz promować udział osób z grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie w życiu organizacji.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Nagroda główna – przyznawaną przez Komitet,
  • Nagroda publiczności – przyznawana przez Internautów,
  • Nagroda specjalna – za szczególne osiągnięcia.

Szczegóły i regulamin konkursu wkrótce!