O nas

Grassroots in Action jest nową inicjatywą Think Tanku Diversity Hub, odpowiadającą na potrzeby w zakresie tworzenia i rozwijania sieci i networków pracowniczych ERGs (Employee Resource Groups). Wspieramy sieci i ich liderów kompetencyjnie,  organizacyjnie i promocyjnie, dostarczając widzę, narzędzia oraz wzmacniając ich wpływ i zasięg, by jeszcze mocniej wpływać na pozytywną zmianę społeczną. Jednocześnie pomagamy zaangażowanym organizacjom osiągać lepsze efekty w obszarze zarządzania różnorodnością. Centrum jest nie tylko przestrzenią do rozwoju, ale także do współpracy między networkami, dzielenia się doświadczeniami i do promowania osiągnieć sieci oraz ich liderów.

W Diversity Hub od kilku lat zajmujemy się profesjonalnie tematem ERGs (Employee Resources Group), badając potrzeby sieci pracowniczych. Identyfikujemy wyzwania, z jakimi na co dzień mierzą się osoby zaangażowane i przewodzące networkom oraz wypracowujemy rozwiązania.

Nasze działania poparte są doświadczeniami współpracy z 200 globalnymi korporacjami i relacjami z dziesiątkami działaczy ERG z różnych stron świata.

 

Pobierz ofertę GRASSROOTS IN ACTION

Nasze działania poparte są doświadczeniami współpracy z 200 globalnymi korporacjami i relacjami z dziesiątkami działaczy ERG z całego świata.

Badamy Wasze potrzeby w ramach grup roboczych Task Force, przygotowujemy rozwiązania i polityki, współpracujemy z Wami podczas organizacji eventów promujących różnorodność, szkolimy liderów, piszemy artykuły i naukowe opracowania, realizujemy projekty wspierające ERGs. Wskazujemy kierunki, pokazujemy dobre praktyki, przedstawiamy role models.

Przede wszystkim jednak cenimy Wasz potencjał. Wielu z Was znamy osobiście i szanujemy wysiłki, bo w dużej mierze dzięki nim różnorodność, włączenie i równe szanse stają się nie tylko zapisem w polityce firmy, ale realną zmianą społeczną w ramach organizacji i poza nią.

ZESPÓŁ

Anna Zaroda – Dąbrowska, PhD

Ekspertka D&I. Doświadczony, kreatywny menedżer, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką). Specjalizuje się w teAmatyce Diversity & Inclusion. Autorka i menadżerka międzynarodowych projektów wspierających różnorodność. Ekspertka w projektach innowacyjnych dotyczących zarządzania międzygeneracyjnego oraz leadershipu kobiet (Delphi, 2017). Prowadzi sesje D&I dla menedżerów (m. in dla BBH, State Street, Orlen, VW, PGE). Prezeska w Think Tank Diversity Hub.

Tomasz Dąbrowski, PhD

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce.

Wykładowca akademicki, współtwórca metodyk badawczych. Ekspert w międzynarodowych projektach oraz programach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi. Badacz sieci pracowniczych ERGs, Inicjator European Diversity and Inclusion Network. Aktywnie współpracuje z organizacjami NGO, również w ramach inicjatywy „Otwarty Kraków”. Wiceprezes w Think Tank Diversity Hub.

Katarzyna Ociepka-Miąsik

Ekspertka specjalizująca się w tematyce zespołów pokoleniowych oraz trendów w projektowaniu strategii zdrowia psychicznego w organizacjach. Realizatorka inicjatyw inkluzywnych związana z Inkubatorami Włączenia Społecznego. Twórczyni autorskiej koncepcji w zakresie badania i tworzenia innowacji, badaczka trendów.

Ada Szostak

Menedżerka projektów między-narodowych z dziedziny Learning & Development oraz Diversity & Inclusion. Dyrektor Organizacyjna globalnej konferencji D&I Changemakers 2020. Organizatorka eventów, koordynatorka aktywności networkingowych i działań komunikacyjnych.

ZESPÓŁ

Anna Zaroda – Dąbrowska, PhD

Ekspertka D&I. Doświadczony, kreatywny menedżer, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką). Specjalizuje się w teAmatyce Diversity & Inclusion. Autorka i menadżerka międzynarodowych projektów wspierających różnorodność. Ekspertka w projektach innowacyjnych dotyczących zarządzania międzygeneracyjnego oraz leadershipu kobiet (Delphi, 2017). Prowadzi sesje D&I dla menedżerów (m. in dla BBH, State Street, Orlen, VW, PGE). Prezeska w Think Tank Diversity Hub.

Tomasz Dąbrowski, PhD

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce.

Wykładowca akademicki, współtwórca metodyk badawczych. Ekspert w międzynarodowych projektach oraz programach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi. Badacz sieci pracowniczych ERGs, Inicjator European Diversity and Inclusion Network. Aktywnie współpracuje z organizacjami NGO, również w ramach inicjatywy „Otwarty Kraków”. Wiceprezes w Think Tank Diversity Hub.

Katarzyna Ociepka-Miąsik

Ekspertka specjalizująca się w tematyce zespołów pokoleniowych oraz trendów w projektowaniu strategii zdrowia psychicznego w organizacjach. Realizatorka inicjatyw inkluzywnych związana z Inkubatorami Włączenia Społecznego. Twórczyni autorskiej koncepcji w zakresie badania i tworzenia innowacji, badaczka trendów.

Ada Szostak

Menadżerka projektów międzynarodowych z dziedziny rozwoju kompetencji i uczenia się. Koordynatorka European Diversity and Inclusion Network, zaangażowana w tematykę różnorodności i równych szans.