EMPLOYEE GRASSROOT MOVEMENTS FOR THE REAL SOCIAL CHANGE

Autorski projekt Diversity Hub realizowany przy wsparciu Konsulatu USA, w innowacyjny sposób wykorzystuje potencjał środowiska pracy do upodmiotowienia i włączenia osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie w perspektywie ich funkcjonowania w życiu zawodowym.

W ramach projektu wspieramy networki firmowe (ERG) i ich liderów i liderki oraz osoby aktywnie działające na ich rzecz: rozwijamy kompetencje (w postaci akademii liderów/ek networków), dostarczamy narzędzia i organizujemy konkurs na najlepsze projekty networków pracowniczych. Chcemy tez promować dobre praktyki, sprawdzone projekty oraz zaangażowane osoby i ich wkład w działalność społeczną w miejscu pracy.

W pierwszym etapie wykorzystujemy metodę Design Thinking oraz spotkania Task Force do projektowania szczegółów działań przez grupę docelową będącą odbiorcami wsparcia. Pozwala to na szycie na miarę tworzonych produktów, zwiększa trwałość, zasięg i wpływ projektu.

KOMPONENTY

KAMPANIA MEDIALNA

Kampania medialna – uświadamianie na temat osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie w środowisku pracy, upowszechnianie ich praw, promocja samoorganizacji, promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie: strona www Grassroots in Action, film promocyjny, artykuły, kampania w mediach społecznościowych: Facebook, Linked i Instagram, event na rozpoczęcie i zakończenie projektu).

Program rozwojowy / akademia dla Grassrooterów

Cykl warsztatów dla aktywistów/ek sieci pracowniczych ukierunkowanych na wzmocnienie ich w roli self-adwokatów oraz w działaniach rzeczniczych w obronie praw i interesów osób narażonych na wykluczenie w miejscu pracy. Planowane tematy: pozyskiwanie sponsora wewnątrz organizacji, tworzenie business case dla projektu, projektowanie z udziałem grup docelowych, budowanie wpływu i trwałości projektów, pomiar efektywności działań społecznych. Każdy warsztat wzbogacony o sesję wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Akademia połączona będzie z realizacją projektów wdrożeniowych ukierunkowanych na wzmocnienie osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Konkurs D&I Grassroot Excellence Awards

Konkurs na najlepsze projekty aktywistów/ek i networków, których bezpośrednim celem będzie: upowszechnianie praw osób narażonych na wykluczenie oraz wspieranie udziału osób z grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie w pracy organizacji. Planujemy, że do konkursu zgłoszone zostanie co najmniej 12 projektów. Zakładamy 3 kategorie nagród: główną - przyznawaną przez Komitet, nagrodę publiczności (głosowanie na www) i specjalną. Ceremonia D&I Grassroot Excellence Awards – odbędzie się podczas eventu zamykającego projekt, w ramach dorocznej konferencji D&I Changemakers w Krakowie.

Toolbox społeczny dla Grassrooterów (na stronie www Grassroots in Action)

zawierający procedury /narzędzia / metody postępowania w obszarach aktywności zdefiniowanych na etapie DT z udziałem uczestników projektu (przykładowe obszary wsparcia: Rekrutacja kandydatów z grup zagrożonych wykluczeniem społ., Integracja w zespole, Integracja z otoczeniem zewn, Rozwiązywanie sytuacji trudnych, Zapobieganie dyskryminacji).

Partner projektu:

PROUD TO SUPPORT

PROUD TO SUPPORT –  wspieramy networki firmowe LGBT+ i ich liderów oraz liderki, tworząc przestrzeń do rozwoju.

Dostarczamy narzędzia ale przede wszystkim budujemy społeczność: network networków, skupiający sieci pracownicze z obszaru LGBT+.

Celem jest wzajemne wsparcie w rozwoju i rozwiązywaniu problemów. Tworzymy miejsce wymiany doświadczeń, rozwoju i wspólnej aktywności.

Angażujemy innych w celu szerokiego zrozumienia potrzeb i wsparcia osób LGBTI w miejscu pracy, wpływając na zmianę społeczną.

KOMPONENTY

Network of the networks

Rozwój instytucjonalny, organizacyjny (narzędzia, materiały)

Task forces

Mentoring / Peer supporting

Publikacje

Partner projektu: